dr Aneta Pluta-Zaremba

Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA a także doradca biznesowy z wieloletnią praktyką. W swojej pracy koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach dla logistyki, w tym zwłaszcza dla branży e-commerce. W obszarze jej zainteresowań biznesowych i badawczych są kwestie środowiskowe. Zajmuje się ekologiczną transformacją przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w świetle wymagań i celów krajowych i unijnych. Szczególnie szacowaniem śladu środowiskowego i węglowego dla cyklu życia produktów i opakowań (w tym opakowań kompostowalnych).

Swoje pasje naukowe realizuje w projektach krajowych i międzynarodowych w ramach pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie biznesowe zaś wykorzystuje prowadząc szkolenia dla biznesu i zajęcia na Studiach Podyplomowych Menedżer logistyki i łańcuchów dostaw.

zielonetransformacje.pl