Benchmarking - transport

Podobnie jak w przypadku procesów magazynowych rekomendujemy przede wszystkim regularny monitoring wartości podstawowych wskaźników logistycznych, takich jak koszty transportu w stosunku do wartości sprzedaży czy terminowość dostaw, żeby wymienić dwa najbardziej oczywiste.

Regularna analiza wyników pomoże skompletować odpowiednią listę parametrów, holistycznie opisujących jakość operacji transportowych. Kolejnym  krokiem będzie analiza porównawcza poszczególnych operatorów, jeśli korzystamy z więcej niż jednego. Dopiero potem przychodzi czas na porównanie własnych wyników z szeroko rozumianą branżą, grupą konkurentów lub jednym z nich, którego traktujemy jako punkt odniesienia.

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.