Co uzyskam dzięki integracji z operatorami TSL?

Podstawowa funkcja takiej integracji to eliminacja ręcznego wypisywania listów przewozowych. Dane do tych listów są pobierane bezpośrednio z systemu ERP, WMS lub platformy e-commerce. Dzięki temu firma korzystająca z usług jednego, jak i wielu spedytorów, może nadawać przesyłki bezpośrednio z systemu, na którym pracuje pracownik magazynu.

Taka integracja powinna jednak zapewnić więcej kluczowych informacji.  Wystarczy wymienić dwie: monitoring dostaw i raporty pozwalające regularnie badać parametry jakości usługi świadczonej przez operatora. Nie trzeba dodawać jak są przydatne.

W dobrze pomyślanej integracji dane pobierane są wprost z dokumentów handlowych i magazynowych a następnie łączone z informacjami dostarczanymi przez operatora TSL. 

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.