Flota własna czy outsourcing?

Przedsiębiorstwa z sektorów, w których dochodzi do fizycznej dystrybucji produktów wcześniej czy później stają przed wyborem: własna flota czy outsourcing ? W naszej praktyce dość często spotykamy się z prośbą aby do opcji, które finalnie znajdą się w rekomendacji dodać outsourcing. Nie ma tu zazwyczaj jakiejś mocnej intencji a jedynie ciekawość “ile by to kosztowało?”. Uczciwa odpowiedź brzmi: na ogół więcej niż w dotychczas stosowanym modelu.

Nie oznacza to, że outsourcing części czy nawet całości funkcji operacyjnych nie jest sensowną opcją. Zależeć to będzie od przyjętego modelu biznesowego i strategii rynkowej. Potrzeba kontroli procesu end2end z punktu widzenia satysfakcji klienta narzuca raczej własną flotę. Gdy wolimy skupić się na fundamentach biznesu, takich jak kreacja produktu, zakupy surowców, marketing – szukajmy zewnętrznego partnera.

Istotne różnice pojawią się przy analizie finansowej outsourcing vs. leasing (operacyjny lub finansowy) czy zakup środka transportu (w kredycie lub ze środków własnych).

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.