Projekt doradczy: efektywność procesów magazynowych

Zlecenie: wzrost efektywności procesów magazynowych.   

Oczekiwane produkty projektu: realizacja zamówień w centrum logistycznym czasie do 24h podczas wysokiego sezonu sprzedażowego (podczas ostatniego kolejka zamówień do realizacji wynosiła 4 tygodnie).     

Zastosowana metoda: analiza danych historycznych, wyliczenie wartości wskaźników wydajnościowych dla poszczególnych procesów, mapy procesów i optymalizacja ich przebiegu, propozycja zmian wyposażenia stanowisk do pakowania, wózków kompletacyjnych i  rozłożenia towaru. 

Rezultat: Firma w następnym sezonie sprzedażowym, mimo jeszcze dwukrotnego wzrostu sprzedaży wszystkie zamówienia zrealizowała w ustalonym (24h) terminie. Posiadając nadwyżki wydajności wspomagała zaprzyjaźnioną firmę w obsłudze zamówień.

Więcej o tym, jak pomagamy w takich sytuacjach, opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.