Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Pracowni Ulepszeń Logistycznych Sulich Zubrzycki poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pracownia Ulepszeń Logistycznych Sulich Zubrzycki.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności RODO.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie przekazane informacje (e-mail/telefon);
   2. poprzez gromadzenie plików “cookies”;
   3. poprzez Google Tag.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane przekazane w mailu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zakupowego.
 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w mailu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiana prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą umieszczone są linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis audytlogistyki.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z powyższych zapisów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.