Chcę zwiększyć wydajność magazynu

Jeśli dostrzegasz rezerwy wydajności Twojego magazynu, to najprawdopodobniej tak właśnie jest. Pozostaje nam tylko potwierdzić Twoje spostrzeżenia, wskazać “wąskie gardła” i zaproponować sposoby udrożnienia. Oprócz optymalizacji rozkładu towaru czy zmiany metody kompletacji do rozważenia pozostaje zastosowanie rozwiązań automatyzujących. 

 Etapy projektu doradczego:

Dwudniowy audyt  logistyczny                      Analiza danych liczbowych                      Układ funkcjonalny z mapą procesów              Przegląd i analiza aktualnej infrastruktury magazynowej  Raport z diagnozą i rekomendacjami 

Pierwszym oczywistym krokiem projektowym będzie analiza danych. Zbadamy:   

   • rotację                              
   • wiekowanie   
   • sklasyfikujemy portfel produktów w analizie ABC i in.  

Kolejnym krokiem będzie identyfikacja procesów w całym łańcuchu dostaw (lub tylko w zakresie projektu), która zilustrowana w postaci map procesów pozwala odnieść zaobserwowany tryb pracy do benchmarków branżowych i/lub uniwersalnych. Ten etap projektu doradczego kończymy konkluzjami w postaci:

   • analizy marnotrawstw i wąskich gardeł   
   • propozycji optymalizacji procesów poprzez ich opomiarowanie i regularne mierzenie w postaci KPI
   • rekomendacji zastosowania elementów automatyzujących procesy magazynowe

  Więcej >>

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…   

jesteśmy do Twojej dyspozycji