Inne opcje dla outsourcingu

Wskazanie alternatyw dla obecnie istniejącego układu musi się wiązać z wykonaniem holistycznego obrazu łańcucha dostaw i gospodarki magazynowej, aby w ramach proponowanych alternatyw nie pominąć żadnego istotnego aspektu.

Analiza danych, audyt logistyczny, podczas którego obserwujemy procesy i rozmawiamy z pracownikami i w końcu mapy procesów są tu niezbędne, aby ten obraz było kompletny i zrozumiały.

Etapy projektu doradczego:

 • Jednodniowy audyt logistyczny (analiza KPI operatora – opcja)
 • Analiza danych związanych z gospodarką magazynową 
 • Raport z diagnozą i wskazaniem możliwych opcji     
 • Porównanie wariantów obsługi logistycznej i rekomendacja
 • Wsparcie w realizacji wybranego wariantu

Audyt logistyczny, mapowanie procesów magazynowych (przyjęcie towaru, odłożenie, składowanie, kompletacja, wysyłka) i analiza danych pozwalają sformułować 2-3 propozycje, które zostaną wyczerpująco omówione podczas prezentacji raportu. Wskażemy w nim:

   • Jaki jest poziom obsługi naszych klientów?
   • Jak wygląda nasza logistyka na tle konkurentów?
   • Ile kosztuje logistyka w 1 PLN sprzedanego towaru?
   • Ile kosztuje wysłanie jednej pozycji towarowej do klienta?
   • Czy i jak można obniżyć koszty pracy magazynu?
   • Możliwe alternatywy dla obecnego układu.

  Więcej >>

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…

                              jesteśmy do Twojej dyspozycji