Usprawnienia kompletacji

Dobór strategii kompletacji zamówień uzależniony jest od wielu czynników: profilu asortymentowego, struktury zamówień, istniejących elementów infrastruktury magazynowej automatyzujących kompletację, powierzchni przeznaczonej na strefę kompletacji i in.

Określenie warunków wyjściowych to jak zwykle audyt logistyczny magazynu na początek, kolejne kroki to: analiza danych liczbowych, wyliczenie wskaźników wydajnościowych dla poszczególnych procesów, mapy procesów, propozycja zmian wyposażenia stanowisk i zmiana rozłożenia towaru.

Etapy projektu doradczego:

 • Audyt logistyczny magazynu
 • Analiza danych liczbowych
 • Układ funkcjonalny i mapa procesów
 • Przegląd i analiza infrastruktury magazynowej
 • Raport z diagnozą i rekomendacjami
 • Nadzór nad wdrożeniem uzgodnionych działań

Alternatywę dla obecnie stosowanej metody mogą stanowić takie, które wymagają zastosowania automatyki w różnym zakresie, na przykład:

   • towar do człowieka
   • pick to light
   • put to light
   • pick by voice 
   • pick by frame

Finalna rekomendacja jest wynikiem złożenia wyników poszczególnych etapów analizy i porównania dostępnych opcji z wartością ROI dla każdej z nich.

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…

jesteśmy do Twojej dyspozycji