Optymalizacja konfiguracji WMS

Wdrożenie systemu WMS jakkolwiek konieczne na pewnym etapie rozwoju biznesu, nie jest procesem który można zamknąć w kilku czy kilkunastu tygodniach. Należy raczej przygotować się na miesiące, nierzadko nawet dwanaście i więcej.

Oprócz strony technicznej i pierwotnej konfiguracji funkcjonalności, najdłużej trwa zwykle ich dostrajanie wraz z coraz lepszym opanowywaniem przez magazynierów i kierownictwo magazynu nowych możliwości jakie daje WMS, zwłaszcza w obszarze analizy efektywności procesów i ich stopniowej optymalizacji.

Etapy projektu doradczego:

 • Audyt logistyczny magazynu
 • Analiza danych liczbowych
 • Układ funkcjonalny i mapa procesów
 • Przegląd i analiza infrastruktury magazynowej 
 • Raport z diagnozą i rekomendacjami
 • Nadzór nad wdrożeniem uzgodnionych działań

Korzyści na jakie z pewnością możesz liczyć to:

   • zwiększenie wydajności magazynu
   • skrócenie czasu trwania poszczególnych procesów
   • zmniejszenie kosztów magazynowania 
   • lepsza kontrola nad stanami magazynowymi
   • redukcja liczby błędów w kompletacji
   • znacznie lepszy przepływ informacji

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…

jesteśmy do Twojej dyspozycji