Zwiększenie wydajności magazynu

Optymalizacja procesów magazynowych czy redukcja kosztów magazynowania w sytuacji wdrożonego systemu WMS jest o wiele skuteczniejsze niż w razie jego braku.

Do oczywistych korzyści zaliczyć trzeba przede wszystkim dynamiczne zarządzanie zapasami i możliwości obszernej analizy danych i dużo bardziej precyzyjne identyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł. Do tego testowanie rozwiązań może się odbywać w krótszych okresach i wybranych strefach magazynu. Audyt magazynu i wdrażanie rozwiązań optymalizujących są prostsze trwają krócej.

Etapy projektu doradczego:

 • Audyt logistyczny magazynu
 • Analiza danych liczbowych 
 • Układ funkcjonalny i mapa procesów
 • Przegląd i analiza infrastruktury magazynowej 
 • Raport z diagnozą i rekomendacjami
 • Nadzór nad wdrożeniem 

Zakres optymalizacji może obejmować różne aspekty. W zakresie infrastruktury:

   • podział i rozkład powierzchni magazynu na strefy przyjęć, wydań, składowania i kompletacji
   • wykorzystanie urządzeń przenośnych 
   • odpowiednie stanowiska robocze
   • odpowiednie oznakowanie,
   • rekomendacje i dobór infrastruktury magazynowej

W zakresie organizacji procesów magazynowych:

   • przemodelowanie procesów magazynowych
   • usprawnienia związane z obiegiem informacji
   • usprawnienie w zakresie  zarządzania operacyjnego

  Więcej >>

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…

jesteśmy do Twojej dyspozycji