Benchmarking - procesy magazynowe

Naszym (Sulich/Zubrzycki) zdaniem nie należy opierać oceny jakości pracy logistyki w firmie tylko na podstawie subiektywnej opinii. Zgodnie z przyświecającym nam mottem “what gets measured gets done” można, a nawet należy regularnie monitorować wartości wybranych wskaźników, opisujących poziom jakości pracy całości i poszczególnych elementów łańcucha dostaw, takich jak: OTIF, jednostkowy koszt magazynowania, rotacja zapasów i in. Regularny monitoring, zwłaszcza jeśli stosujemy zarządzanie przez cele, zapewni koncentrację na co najmniej utrzymaniu tejże jakości.

Przedsiębiorstwa w bardzo konkurencyjnych sektorach powinny do swej karty wyników wprowadzić poza najbardziej popularnymi (np. udział w rynku), także te wskaźniki, które opisują efektywność funkcji logistycznych. Czytaj także >>

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.