Czy moje procesy magazynowe są wydajne?

Wzrost obrotów czy wejście na nowe rynki może być torpedowane przez nienadążający kluczowy element łańcucha dostaw. W jednym z naszych projektów firma Klienta z tego powodu nie była w stanie sprostać popytowi w krótkim okresie, w którym realizuje 60% rocznych obrotów.  Więcej >>

Kluczowe w trakcie audytu, który jest pierwszym krokiem w realizowanych przez nas projektach, była identyfikacja poziomu dojrzałości procesowej firmy. Temu celowi służy analiza danych, badamy rotację, wiekowanie, klasyfikujemy portfel produktów w analizie ABC i in.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja procesów w całym łańcuchu dostaw (lub tylko w zakresie projektu), która zilustrowana w postaci map procesów pozwala odnieść zaobserwowany tryb pracy do benchmarków branżowych i/lub uniwersalnych. Ten etap projektu doradczego kończymy konkluzjami w postaci analizy marnotrawstw i wąskich gardeł, propozycjami optymalizacji procesów poprzez ich opomiarowanie i regularne mierzenie w postaci KPI. Czytaj także >>

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.