Czy potrzebny mi nowy magazyn?

Jeśli przez lata pochłaniał Cię rozwój firmy, szukanie nowych rynków zbytu czy tańszych dostawców może się zdarzyć, że Twój magazyn nieoczekiwanie stał się zbyt mały.

Przyczyn tej sytuacji może być o wiele więcej niż tylko szybkie tempo rozwoju biznesu: słaba rotacja części SKU, nieoptymalny układ albo procesy magazynowe, źle skoordynowane przyjęcia i wydania itd.

Przyczynę wskaże audyt logistyczny. W jego trakcie przeprowadzimy weryfikację wszystkich aspektów mających wpływ na stan zatowarowania czyli analitykę przepływów, wywiady z załogą, obserwacje procesów itp.

Gdyby audyt nie wykazał możliwości optymalizacji stanów magazynowych, opcji do wyboru jest co najmniej kilka: rozbudowa obecnego magazynu, wynajęcie zewnętrznego (może nawet w outsourcingu) lub budowa nowego magazynu. W razie wyboru tej ostatniej opcji należy zweryfikować: dostępne lokalizacje, warunki zabudowy w  lokalnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, konieczną przebudowę procesów logistycznych oraz możliwość zastosowania nowoczesnego wyposażenia (automatyka magazynowa), mającego wpływ na wydajność magazynu.  Czytaj także  >>

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.