Jaka metoda kompletacji będzie najlepsza w moim magazynie?

Najczęściej wskazywanym przez naszych klientów obszarem, w którym możliwy jest wzrost wydajności magazynu jest zmiana metody kompletacji. Z naszego doświadczenie wynika, że pochłania ona 40-60% aktywności i kosztów magazynu. Kompletacja jest też kluczowa z punktu widzenia czasu realizacji zamówień klientów końcowych.

W przypadku branży e-commerce wraz z pakowaniem stanowią kluczowy proces, który decyduje o pozycji rynkowej firmy. Wybór właściwej strategii kompletacji (“jedynki”, multipicking, strefowa, dzielona itd.) należy zacząć od analizy struktury zamówień. Po opomiarowaniu rozpoczynamy wdrożenie i optymalizację. W tym momencie należy też zwrócić uwagę, aby WMS jakim dysponujemy przewidywał każdy tryb kompletacji, jaki będziemy chcieli zastosować. Czytaj także >>

Końcowym etapem optymalizacji kompletacji jest zastosowanie wspierającej jej automatyki. Ale to już wyższa szkoła jazdy… Czytaj także >>      

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.