Pomagamy zwiększyć zyski poprzez usprawnienia logistyki

Jeśli szukasz pomysłów jak poprawić wydajność Twojego magazynu lub dystrybucji umów termin bezpłatnej konsultacji

Zadaniem logistyki jest wspierać tworzenie wartości (a nie obciążać Rachunek Wyników), więc jeśli Twój Zespół Logistyczny pracuje na najwyższych obrotach przy realizacji bieżących zadań i nie masz zasobów, którym mógłbyś powierzyć przeprowadzenie niezbędnych zmian w magazynie czy transporcie…

...oddajemy do Twojej dyspozycji:

Doświadczenie

Każdy z nas ma za sobą nieco inną karierę zawodową, podczas której poznaliśmy praktycznie wszystkie aspekty zarządzania logistyką. Wiemy czego wymagać od pracowników każdego szczebla, ale też jak podejmować decyzje zarządcze. 

Skuteczne realizacje

Jeszcze przed utworzeniem Pracowni Ulepszeń Logistycznych zajmowaliśmy się obydwaj konsultingiem logistycznym. Samodzielnie i w ramach PULL przeprowadziliśmy projekty doradcze w różnych branżach i w związku z różnymi wyzwaniami logistycznymi.

tWORZENIE procesów

Opieramy się na sprawdzonych, uniwersalnych procesach, które - opomiarowane - powinny podlegać regularnej kontroli (np. w postaci dashboardu KPI). Mapy procesów są ważnym narzędziem audytu logistyki ale też rekomendowanych rozwiązań.

szacunek dla strategii

Nasze rekomendacje są zawsze powiązane z realizowaną przez Klienta strategią i służą wzmocnieniu jego pozycji rynkowej. Logistyka właściwie; zarządzana i wsparta nowoczesnymi narzędziami sama w sobie stanowi mocny atut konkurencyjny.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW DORADCZYCH
Opracowanie koncepcji nowego magazynu wyrobów gotowych. Oczekiwane przez Klienta produkty projektu doradczego: przedstawienie koncepcji uwzględniającej warunki lokalizacji, integrację z procesem produkcji, wraz z propozycją układu procesów wewnętrznych i możliwością zastosowania automatyki. Zastosowana metoda: analiza liczbowych danych historycznych, wyliczenie wskaźników wydajnościowych dla poszczególnych procesów w obecnej (...).
Całościowe przygotowanie logistyki klienta do wdrożenia systemu WMS. Oczekiwane przez Klienta produkty projektu doradczego: gotowość obszarów Zakupy, Przyjęcie, Składowanie, Kompletacja i Wydanie do przejścia z procesów manualnych na realizowane z wykorzystaniem WMS, selekcja i rekomendacja rozwiązań najpełniej odpowiadających specyfice Klienta. Zastosowana metoda: analiza danych historycznych, wyliczenie wskaźników wydajnościowych (...)
Rewizja kierunku rozwoju Spółki oferującej kurierskie usługi z kategorii "same day". Oczekiwane przez Klienta produkty projektu doradczego: analiza potencjału rynkowego atrybutu, który Spółka traktowała jak swą kluczową przewagę konkurencyjną oraz propozycja modelu operacyjnego, będącego rozwinięciem kluczowej przewagi konkurencyjnej. Zastosowana metoda: analiza dokumentów strategicznych Spółki, wywiady z członkami zarządu Spółki i kluczowymi pracownikami oraz z wybranymi klientami, analiza oferty branży (...)

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami...

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.