Projekt doradczy: strategia

Zlecenie: rewizja kierunku rozwoju Spółki oferującej kurierskie usługi z kategorii “same day”.   

Oczekiwane produkty projektu: analiza potencjału rynkowego atrybutu usługi, na którym Spółka budowała swą kluczową przewagę konkurencyjną oraz propozycja modelu operacyjnego, będącego rozwinięciem kluczowej przewagi konkurencyjnej.              

Zastosowana metoda: analiza dokumentów strategicznych Spółki, wywiady z członkami zarządu Spółki i kluczowymi pracownikami oraz z wybranymi klientami, analiza oferty branży jako całości, wskazanie niszy, która oferuje najatrakcyjniejszą perspektywę w średnim horyzoncie czasu, propozycja redefinicji targetowanego segmentu rynku w celu wzmocnienia pozycji strategicznej Spółki.  

Rezultat: Spółka od kilku miesięcy wdraża rekomendowane kierunki działania, zyskując nowych strategicznych klientów.

Więcej o tym, jak pomagamy w takich sytuacjach, opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.