Automatyzacja procesów magazynowych

Procesy demograficzne w kraju prowadzą do narastającego deficytu siły roboczej. Automatyzacja procesów jest w tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem, choć ma jedną oczywistą wadę – jest  kosztowna. Naszym zadaniem będzie w związku z tym przedstawienie bilansu różnych opcji, tak, aby decyzja o wyborze jednej z nich oparta była na twardych miernikach. Trzeba pamiętać, że przejście na rozwiązania automatyzujące procesy magazynowe jest podróżą w jedną stronę. Pełne produkcyjne uruchomienie jest momentem prawdy, choć z pewnością nie jest zdarzeniem jednorazowym. Cały proces (wraz z kolejnymi dostrojeniami) może zająć do 12 miesięcy. Należy też przewidzieć rozwiązania awaryjne – automatyka, jak każde urządzenie, może się po prostu zepsuć.

  Etapy projektu doradczego:

Dwudniowy audyt logistyczny 
Analiza danych liczbowych [lista analiz]
Układ funkcjonalny i mapa procesów
Przegląd i analiza infrastruktury magazynowej 
Automatyka magazynowa – selekcja rozwiązań
Raport z diagnozą i rekomendacjami
Nadzór nad wdrożeniem uzgodnionych działań

Korzyści jakie możesz uzyskać dzięki automatyzacji procesów magazynowych:

   • wydajniejsza praca magazynu,
   • zmniejszenie liczby błędów w kompletacji i skrócenie jej czasu
   • zmniejszenie kosztów magazynowania
   • pełna kontrola nad stanami magazynowymi
   • lepszy przepływ informacji
   • ograniczenie zatrudnienia

Jeśli potrzebujesz ekspertów logistycznych, na których nie wydasz fortuny i nie będziesz musiał czekać miesiącami…

jesteśmy do Twojej dyspozycji