Jak zoptymalizować dostawy towarów do sprzedaży lub surowców do produkcji?

Jeśli Twoje surowce lub towary do odsprzedaży pochodzą z zagranicy, a zwłaszcza gdy są transportowane drogą morską, monitoring takiej dostawy staje się dużym wyzwaniem. O ile w przypadku dostaw do klientów integracja z systemem operatora (kurierskiego czy spedytora) zwykle pozwala na zautomatyzowane śledzenie dostawy, to w przypadku przesyłek do Twojej firmy (zwłaszcza z zagranicy i od dostawcy dla którego nie jesteś kluczowym odbiorcą) taka funkcjonalność występuje w bardzo niewielu systemach.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy dostawy realizuje wielu operatorów w różnych standardach (przesyłki kurierskie lotnicze, drogowe, fracht lotniczy, drogowa lub morski).

Warto też wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii – kodach paskowych czy QR, jakie są nadawane nabywanym towarom. Kodowanie towarów jest niezbędne z punktu widzenia korzystania z systemu typu WMS.

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.