Projekt doradczy: wdrożenie systemu WMS

Zlecenie: holistyczne przygotowanie logistyki klienta do wdrożenia systemu WMS.   

Oczekiwane produkty projektu: gotowość obszarów Zakupy, Przyjęcie, Składowanie, Kompletacja i Wydanie do przejścia z procesów manualnych na realizowane z wykorzystaniem WMS, selekcja i rekomendacja rozwiązań najpełniej odpowiadających specyfice Klienta.           

Zastosowana metoda: analiza danych historycznych, wyliczenie wskaźników wydajnościowych dla obecnych procesów, odwzorowanie procesów w postaci map procesów i ich aktualizacja pod kątem możliwości oferowanych przez systemy WMS, przygotowanie pakietu procedur dostosowanych do wybranego rozwiązania.    

Rezultat: po wyborze dostawcy systemu WMS Klient rozpoczął wdrożenie wg dostarczonych przez nas procedur i instrukcji, (zachowujących wszystkie atuty dotychczasowej kultury organizacyjnej).

Więcej o tym, jak pomagamy w takich sytuacjach, opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.