Projekt doradczy: nowy magazyn

Zlecenie: opracowanie koncepcji nowego magazynu wyrobów gotowych. 

Oczekiwane produkty projektu: przedstawienie koncepcji uwzględniającej warunki lokalizacji, integrację z procesem produkcji, wraz z propozycją układu procesów wewnętrznych i możliwością zastosowania automatyki.

Zastosowana metoda: analiza danych historycznych, wyliczenie wskaźników wydajnościowych dla poszczególnych procesów w obecnej lokalizacji, mapy procesów do przeniesienia, analiza możliwych opcji pod względem warunków lokalizacji i oczekiwanej pojemności (maksymalna liczba miejsc paletowych), selekcja rozwiązań automatyki magazynowej, odpowiadającej specyfice biznesu Klienta.       

Rezultat: opracowana w ramach projektu koncepcja została włączona do propozycji budżetowych zaprezentowanych Centrali Firmy na kolejny rok budżetowy.

Więcej o tym, jak pomagamy w takich sytuacjach, opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.