Czy potrzebuję systemu TMS?

Transport Management System (TMS) jest rozwiązaniem w pierwszej kolejności stosowanym przez firmy z branży transportu, spedycji i logistyki, a więc tam gdzie skala i różnorodność operacji i środków transportu praktycznie uniemożliwia sterowanie “ręczne”. 

Systemy takie często są również wyposażone w rozwiązania wspomagające obieg dokumentów, fakturowanie, rozliczenia, windykację, komunikację wewnętrzną, monitoring dostaw, administracją kadrową i in. Często w pakiecie jest także aplikacja mobilna dla kierowców, pozwalająca nadzorować realizację zleceń transportowych w czasie rzeczywistym. 

W przypadku firm z branży e-commerce, gdzie zazwyczaj dostawy produktów czy towarów do odsprzedaży a następnie dostawy zamówień do klientów realizują różni operatorzy, wyzwaniem jest koordynacja obydwu etapów, zwłaszcza informacja o spodziewanym terminie dostawy i zawartości przesyłki. Dotychczas spotkaliśmy się jedynie z dwoma  systemami oferującymi taką funkcjonalność.

Więcej opowiemy na pierwszym – bezpłatnym – spotkaniu wprowadzającym, po którym będziesz mógł zdecydować o dalszych krokach.