FIFO, LIFO I FEFO

W skomplikowanym świecie logistyki efektywne zarządzanie magazynem jest niepodlegającym dyskusji dogmatem. Trzy fundamentalne reguły w procesie wydań to FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out) I FEFO (First-Expired, First-Out). Spróbujmy rozszyfrować znaczenie tych trzech reguł oraz jak automatyzacja i narzędzia cyfrowe mogą znacząco usprawnić ich użycie w operacjach magazynowych.

FIFO gwarantuje, że najstarsza partia produktów jest wysłana lub użyta jako pierwsza. Ta reguła ma szczególne znaczenie tam, gdzie świeżość produktów np. spożywczych lub farmaceutycznych jest priorytetem. Przyjmując ją przedsiębiorstwo ogranicza ryzyko przekroczenia terminu przydatności do spożycia, minimalizuje ilość odpadów i zapewnia satysfakcję klientów.

LIFO jest regułą księgową ale również ma wpływ na zarządzanie procesami magazynowymi. Nie sprawdzi się ona tam, gdzie najważniejsza jest świeżość produktów, ale przyda się w sytuacji konieczności cięcia kosztów. Narzędzia cyfrowe pozwolą identyfikować koszty magazynowanych produktów i czyniąc z LIFO atrakcyjny wybór gdy przedsiębiorstwo zamierza optymalizować należności podatkowe aby zwiększyć rentowność.

FEFO jest szczególnie ważne dla tych sektorów, w których bezpieczeństwo produktu i zgodność z deklarowanymi lub branżowymi standardami jest podstawowym warunkiem konkurencyjności rynkowej, np. farmaceutycznego lub chemicznego. Stosując narzędzia automatyzacji i informatyzacji procesów magazynowych do nadzorowania daty przydatności magazynowanych produktów, przedsiębiorstwo zapewni, że partie produktów bliskie tej daty  sa procesowane w pierwszej kolejności, minimalizując ryzyko wydania przeterminowanych produktów i w konsekwencji potencjalnych roszczeń prawnych.

 Wdrożenie każdej z tych reguł w środowisku procesów zarządzanych „ręcznie” jest skazane na niezliczone błędy i ogromną pracochłonność. A oto jak nowoczesna technologia pomoże uczynić z nich skuteczne narzędzie biznesowe:

  1. IMS (Inventory Management Software) będzie monitorował datę wejścia partii produktu, datę ważności i pozwoli odpowiednio rozłożyć towar w magazynie zgodnie z przyjętą regułą FIFO, LIFO lub FEFO.
  2. Skanery kodów i RFID wydatnie upraszczają procesy, ograniczając ich pracochłonność, redukując jednocześnie generowanie błędnych danych.
  3. Monitorowanie zapasów w czasie rzeczywistym pozwala podejmować lepsze decyzje oraz unikać braków magazynowych lub nadmiarowych ilości.
  4. Analityka predykcyjna w oparciu o dane historyczne generuje raporty prognozujące wzorce popytu, dzieki czemu unikamy nadmiarowych stoków i jednocześnie utrzymujemy satysfakcję klienta.

Istnieją rozwiązania oferujące dopasowanie trybu pracy magazyniera do wybranej metody – FIFO, LIFO czy FEFO. Przykładem jest system WMS AVOCADO Packing, który wyznacza operatorowi właściwą ścieżkę kompletacji. W zależności od wyboru, operator będzie w pierwszej kolejności pobierać te towary, które wskazuje mu system WMS Packing, na przykład gdy wybierana jest metoda FIFO, aplikacja informuje magazyniera, iż na początku pobierane będą towary, które pierwsze pojawiły się w magazynie.

Użycie wymienionych wyżej narzędzi informatyzujących zarządzanie procesami magazynowymi sprawia, że przyjęta metoda (FIFO, LIFO czy FEFO) w pełni spełnia swe zadanie. Wykorzystując ich synergię przedsiębiorstwa redukują liczbę błedów operacyjnych, poprawiają satysfakcję klientów, zgodność ze standardami oraz rentowność. We współczesnym świecie logistyki coraz trudniej wyobrazić sobie magazyn ich pozbawiony.

Robert Sulich